ฆ่าเชื้อโรค เชื้อโควิด COVID-19 ฆ่าไวรัสและแบคทีเรีย
ฆ่าเชื้อไวรัส
COVID-19
99.9%

ฟิล์มฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย

ฆ่าเชื้อไวรัส

VI Film ฟิล์มใสเคลือบผิวด้วยอนุภาค NPs Ag+ (Silver Nano)

ด้วยเทคโนโลยีของ Nanotechnology สารอนุภาคนาโน Ag+ ได้พัฒนาและประยุกใช้สำหรับการเคลือบผิววัสดุ เพื่อที่จะดูดซับเชื้อโรคในอากาศ เชื้อรา แบคทีเรีย และไวรัส โดยเฉพาะเชื้อไวรัส โควิด 19 (Covid 19)

ฟิล์มซิลเวอร์นาโน (Silver Nano Film) มีอนุภาคนาโน Ag+ ที่จะติดอยู่บนพื้นผิวของวัสดุได้นานและมีประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อไวรัสและแบคทีเรียได้ดีตลอดอายุการใช้งาน ซึ่งสารอนุภาคนาโน Ag+ จะมีประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อโรคได้ถึง 99.9%

อนุภาค NPs Ag+

NPs Ag+ เป็นสารที่ผลิตขึ้นโดยผ่านกรรมวิธีระดับนาโนเทคโนโลยีของเงิน (Silver Nano) ซิลเวอร์นาโน มีขนาด 20 nm เพื่อเป็นสารสำหรับใช้เคลือบผิววัสดุ โดยมีชั้นรองรับหมึกพิมพ์ และชั้นอนุภาค Ag+ สำหรับการฆ่าเชื้อในอากาศที่มีเชื้อโรคมาสัมผัส ( Touch ) ทั้งนี้ยังไม่สูญเสียแม้จะถูกพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ระบบน้ำ (Inkjet Printer) หรือเครื่องพิมพ์ระบบผง (Laser Printer)

จากการวิจัยพบว่า NPs Ag+ สามารถฆ่าเชื้อโรคหรือแบคทีเรียได้มากกว่า 650 สายพันธุ์ ตลอดจนไม่มีผลระคายเคือง อาการแพ้ หรือปฏิกิริยาเป็นพิษต่อผิวหนังและร่างกาย จึงเป็นสารที่นิยมใช้สำหรับการฆ่าเชื้อโดยเฉพาะ ตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 จนถึงปัจจุบัน

เนื่องด้วยอนุภาค NPs Ag+ เป็นสารโลหะที่มีความทนทานสูงและไม่สลายโดยธรรมชาติ จึงเหมาะสมกับพื้นผิวบริเวณที่มีการใช้งานเป็นประจำ และเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค เช่น มือจับหรือลูกบิดประตู ปุ่มกดภายในลิฟท์ มือจับรถเข็น ฯลฯ ซึ่งเป็นส่วนที่สัมผัสกับละอองฝอย อันเป็นองค์ประกอบในการแพร่เชื้อโรคได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ ไวรัส แบคทีเรีย มนุษย์ สัตว์เลี้ยง เป็นต้น

คุณสมบัติของแผ่นฟิล์มแต่ละชั้น

คุณสมบัติของแผ่นฟิล์มแต่ละชั้น

คุณสมบัติเฉพาะของ VI Film

  • ฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียมากกว่า 650 สายพันธุ์ โดยเฉพาะเชื้อไวรัส โควิด 19 (Covid 19)
  • อายุการใช้งานยาวนาน 6 - 12 เดือน หรือการสัมผัส ( Touch ) มากกว่า 3,000 ครั้ง (ความสามารถในการสร้างอิออนเงิน Ag+ ยังคงสร้างได้ต่อเนื่อง ถ้าพื้นผิวยังไม่ถูกขูดขีดหรือถูกทำลายจนทำให้อนุภาคเงินหลุดล่อนไป)
  • ความแข็งสูงถึง 4H สามารถป้องกันรอยขีดข่วนได้ในระดับหนึ่ง
  • สามารถขจัดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ โดยไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง จากการฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่เป็นต้นเหตุของกลิ่นนั้น
  • เหมาะสำหรับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในอาคาร ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และง่ายต่อการทำความสะอาด

การฆ่าเชื้อโรคของ VI Film

วิธีการติดตั้ง VI Film

  • ทำความสะอาดพื้นผิว หรือจุดสัมผัสร่วม ( Touch Surface ) ที่ต้องการติดตั้ง
  • ตัดแผ่นฟิล์มให้มีขนาดที่เหมาะสมกับจุดติดตั้ง
  • ลอกแผ่นกาวที่ด้านหลังออก
  • แปะแผ่นฟิล์มลงบนพื้นผิว

เหมาะสำหรับพื้นผิว

ติดบนพื้นผิว

VI Film ได้รับการรับรองจาก

Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)

: ภาควิชาจุลวิทยาและอิมมิวโนโลยี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

รายงานทดสอบเลขที่ : TM78.115/01215 ว่ายับยั้งเชื้อไวรัสได้ > 99.90%

Antiviral Activities of Influenza A Virus (H1N1)

: ภาควิชาจุลวิทยาและอิมมิวโนโลยี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

รายงานทดสอบเลขที่ : TM78.115/0662 ว่ายับยั้งเชื้อไวรัสได้ > 99.95%

Antimicrobial Activity of Antimicrobial Agent under Dynamic Contact Condition

: ASTM E2149-13a สถาบันสิ่งทอไทย

รายงานทดสอบเลขที่ : G 0246/64 ว่ายับยั้งเชื้อโรคได้ > 99.98%

Measurement of Antibacterial Activity of Plastic and non Porous Surface

: ISO 22196 (JIS 2801) Intertek

รายงานทดสอบเลขที่ : BKKH20012208 ว่ายับยั้งเชื้อโรคได้ > 99.80%

Clear Zone of Inhibition (Qualitative Antimicrobial Test Used to Detect Bacteriostatic Activity on Fabric and Textile Material)

: AATCC147 วิเคราะห์เชิงคุณภาพ

วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายงานทดสอบเลขที่ : RU001/63

ใบรับรอง

ผลทดสอบการฆ่าไวรัสโคโรน่า SARS-CoV-2 หรือ Covid 19

ขอขอบคุณนักวิจัย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

สินค้าของเรา (Our Product)

VI Film แบบม้วน
VI Film แบบม้วน (Roll)
ลักษณะฟิล์มใส (Clear PVC Sticker)
ขนาดหน้ากว้าง 50 cm
โปรโมชั่นพิเศษ 6,500 บาทต่อตารางเมตร
VI Film แบบ A4
VI Film แบบแผ่น A4
ลักษณะฟิล์มใส (Clear PVC Sticker)
ขนาด 297 mm x 210 mm จำนวน 4 แผ่น
โปรโมชั่นพิเศษ

ลูกค้าของเรา (Our Customer)

มั่นใจ ปลอดภัย ไปกับ VI Film

อาคารมหานครยิปซั่ม

Bangkok Airways

เนื้อฟิล์มใส ติดตั้งง่าย ทุกพื้นผิวสัมผัส

ติดตั้งง่าย ปลอดภัย ด้วย VI Film

ลูกค้าที่ติดฟิล์มซิลเวอร์นาโน (Silver Nano Film)

ตามติดชีวิตคนติดฟิล์มกับรายการจริงใจไปกับมาร์

# จริงใจไปกับมาร์ EP 4
# จริงใจไปกับมาร์ EP 3

รับสมัครตัวแทนจำหน่าย

โทร 096 885 5181

จุดจำหน่าย (Market Place)

ติดต่อเรา (Contact Us)

จัดจำหน่ายโดย : บริษัท วีไอ นาโนเทคโนโลยี จำกัด
บริษัทในเครือ บจ. เอเชีย บิช คอนเน็คท์ (ประเทศไทย)

46/184 ถ.นวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Call center: 02 114 3888
ลูกค้าสัมพันธ์: 02 096 2369
Mobile: 096 885 5181, 088 368 8818

เว็บไซท์ : https://www.vifilm.bio